Znaleziono 1 artykuł

Marianna Czubalina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O nieznanym rękopisie >>Argenidy<< Wacława Potockiego", Marianna Czubalina, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Marianna Czubalina (aut. dzieła rec.) s. 267