Znaleziono 5 artykułów

Władysław Tadeusz Wisłocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pokłosie naukowe stulecia "Ossolineum" Józef Skoczek Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Fischer (aut. dzieła rec.) Bronisław Gubrynowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mańkowski (aut. dzieła rec.) Władysław Tadeusz Wisłocki (aut. dzieła rec.) s. 132-139
Ś.p. Jan Bronisław Richter Władysław Tadeusz Wisłocki s. 186-188
Tajne druki Zakładu Ossolińskich Władysław Tadeusz Wisłocki s. 316-383
Przyczynki do bibljografji Kochanowskiego w literaturach słowiańskich Władysław Tadeusz Wisłocki s. 331-333
Instytucje kulturalne Galicji w pierwszej połowie XIX wieku Władysław Tadeusz Wisłocki s. 652-663