Znaleziono 14 artykułów

Ryszard Ganszyniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie epopei Ryszard Ganszyniec s. 39-63
Polonolatina. XII Ryszard Ganszyniec s. 44-81
Polonolatina. X Ryszard Ganszyniec s. 55-70
Polonolatina. VII Ryszard Ganszyniec s. 86-105
O historię kultury helleńskiej Ryszard Ganszyniec s. 143-153
Składniki średniowieczne w poezji Andrzeja Krzyckiego Ryszard Ganszyniec s. 155-160
Criciana Ryszard Ganszyniec s. 160-169
O historję religji greckiej Ryszard Ganszyniec s. 182-195, 280-281
Polonolatina. I-III Ryszard Ganszyniec s. 190-203
Criciana Ryszard Ganszyniec s. 203-205
Simon Karmański, "Rytmus Hospitalis" Ryszard Ganszyniec s. 205-208
Dionysos i Mainady Ryszard Ganszyniec s. 279-294, 309
"Psałterz floriański, łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie", wyd. Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, staraniem i pod red. Ludwika Bernackiego, Ossolineum, Lwów 1939 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Ryszard Ganszyniec (aut. dzieła rec.) Stefan Kubica (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) s. 291-295
Polonolatina. IV-VI Ryszard Ganszyniec s. 345-369