Znaleziono 7 artykułów

Maria Karplukówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542 : część II Maria Karplukówna s. 97-113
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542 : cześć I Maria Karplukówna s. 119-141
"Autorstwo >>Historii w Landzie<<", Maria Karplukówna, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 125
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542. Część II", Maria Karplukówna, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 162
Autorstwo "Historii w Landzie" Maria Karplukówna s. 169-182
"Historia w Landzie" nie jest utworem Reja", Maria Karplukówna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 174
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542", Maria Karplukówna, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 188