Znaleziono 6 artykułów

Janusz T. Maciuszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces konfesjonalizacji w Europie i w Polsce : kontekst wyznaniowy synodu generalnego toruńskiego z roku 1595 Janusz T. Maciuszko s. 17-26
Piśmiennictwo protestanckie XVI wieku a zagadnienie wychowania Janusz T. Maciuszko s. 37-50
Cywilizacja gwałtu czy cywilizacja wspólnoty ludzkiej? : odpowiedź religii Janusz T. Maciuszko s. 81-94
"Aspekte der Kultursoziologie. Aufsätze zur Soziologie, Anthropologie und Geschichte der Kultur. Zum 60. Geburtstag von Mohamed Rassem", hrsg. von Justin Stagl, Berlin 1982 : [recenzja] Janusz T. Maciuszko Justin Stagl (aut. dzieła rec.) s. 147-150
Staropolska kategoria "stan" - Max Weber i słownictwo szlacheckie Janusz T. Maciuszko s. 425-449
"Retoryka a literatura", praca zbiorowa pod red. Barbary Otwinowskiej, Wrocław 1984 : [recenzja] Janusz T. Maciuszko Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 593-597