Znaleziono 5 artykułów

Filip Mazurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego jako biofikcja o dojrzewaniu do męskości Filip Mazurkiewicz s. 13-23
Męskość dziewiętnastowieczna – prolegomena Filip Mazurkiewicz s. 30-52
Psychoanaliza i literackość : o "Formach pamięci" Marka Zaleskiego i "Czarnych sezonach" Michała Głowińskiego Filip Mazurkiewicz s. 121-131
"Świat, twórca, tekst : z problematyki nowej powieści", Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz 1993 : [recenzja] Filip Mazurkiewicz Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 213-218
Doświadczyć doświadczenie : (według Ryszarda Nycza) Filip Mazurkiewicz Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 239-244