Znaleziono 15 artykułów

Tadeusz Komendant

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykład Roland Barthes Tadeusz Komendant (tłum.) s. 9-29
Domek i świat Tadeusz Komendant s. 29-62
System i różnica : (lektura odrzuconej przedmowy) Tadeusz Komendant s. 66-90
Przeciw dialektyce: Nietzsche czytany przez Deleuze'a Tadeusz Komendant s. 129-137
Moje podróże z Ryszardem Matuszewskim Tadeusz Komendant s. 135-138
Księga powtórzonego prawa Tadeusz Komendant s. 140-164
"Księga powtórzonego prawa", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 149
Związki nienaturalne Tadeusz Komendant s. 160-165
Poulet: odbudowa czasu Tadeusz Komendant Georges Poulet s. 160-166
"Domek i świat", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 163
Meta-foryczne i meta-fizyczne Paul Ricoeur Tadeusz Komendant (tłum.) s. 183-198
Piszę, by nie mieć twarzy... Sylwia Panek Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"System i różnice. (Lektura odrzuconej przedmowy)", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 245
"Przeciw dialektyce: Nietzsche czytany przez Deleuze'a", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 3 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 324
">>Rycerz, śmierć i diabeł<<. (Literatura i filozofia-dziś)", Tadeusz Komendant [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 333