Znaleziono 7 artykułów

Józef Adam Kosiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dziennik podróży z lat 1826 i 1827", Henryk Bogdański, przygotowali do dr., wstępem i przypisami opatrzyli Józef Długosz i Józef Adam Kosiński, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) Józef Długosz (aut. dzieła rec.) Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Listy trzynastoletniego Lechonia", Józef Adam Kosiński, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Nieznana notka Mickiewicza albo ostatnie echo walki romantyków z klasykami", Józef Adam Kosiński, "Twórczość" nr 6 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wokół >>Piłsudskiego<< w >>Karmazynowym Poemacie<<", Józef Adam Kosiński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 234
Wokół "Piłsudskiego" w "Karmazynowym Poemacie" Józef Adam Kosiński s. 309-320
Kiedy Lechoń napisał "Piłsudskiego"? : w odpowiedzi profesorowi Ireneuszowi Opackiemu Józef Adam Kosiński s. 416-426
"Motywy antyczne w poezji Leopolda Staffa", Władysław Madyda, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 3, s. 130, 2 nlb. : [recenzja] Józef Adam Kosiński Władysław Madyda (aut. dzieła rec.) s. 535-543