Znaleziono 3 artykuły

Henryk Bogdański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pamiętnik 1832-1848", Henryk Bogdański ; z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Knot, Kraków 1971 : [recenzja] Marian Tyrowicz Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) Antoni Knot (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Dziennik podróży z lat 1826 i 1827", Henryk Bogdański, przygotowali do dr., wstępem i przypisami opatrzyli Józef Długosz i Józef Adam Kosiński, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) Józef Długosz (aut. dzieła rec.) Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Pamiętnik 1832-1848", Henryk Bogdański, Kraków 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) s. 240