Znaleziono 12 artykułów

Maria Kamińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja na temat: „Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka Maria Kamińska s. 5-6
Polak obcy wśród obcych : wyznaczniki obcości w mowie potocznej Maria Kamińska s. 7-19
Droga ku prawdzie i miłości : Stefania Skwarczyńska (1902–1988) Maria Kamińska s. 43-50
O stylizacji gwarowej w "Chłopach" Reymonta Maria Kamińska s. 91-102
Stylistyka polskiej pieśni kościelnej Maria Kamińska s. 143-149
"Z problemów stylu polszczyzny mówionej", Maria Kamińska, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 161
Chełm-Bieławin, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Stanisław Gołub Maria Kamińska s. 190-191
Modlin, woj. warszawskie. Twierdza. Działobitnia Napoleońska Maria Kamińska Zdzisław Skrok s. 227
Warszawa - Cytadela Warszawska. Port Kaponiera Maria Kamińska Zdzisław Skrok s. 233
Warszawa. Pałac Ostrogskich Maria Kamińska Zdzisław Skrok s. 234
Z problemów stylu polszczyzny mówionej Maria Kamińska s. 281-286
Jak się do siebie zwracają i jak się tytułują łodzianie Maria Kamińska s. 325-332