Znaleziono 16 artykułów

Elżbieta Rybicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce, pamięć, literatura : w perspektywie geopoetyki Elżbieta Rybicka s. 19-32
Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca : zwrot topograficzny w badaniach literackich Elżbieta Rybicka s. 21-38
Mapy : od metafory do kartografii krytycznej Elżbieta Rybicka s. 30-47
Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego Elżbieta Rybicka s. 40-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projektowanie miasta : o dyskursie urbanistycznym dwudziestolecia Elżbieta Rybicka s. 57-72
Labirynt : temat i model konstrukcyjny : od Berenta do młodej prozy Elżbieta Rybicka s. 67-90
"daleko ciekawsze niż nieustająca gadanina o władzy simulacrów" : antropologia literacka Dariusza Czai Elżbieta Rybicka s. 94-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poza pisanie/czytanie miasta Elżbieta Rybicka s. 107-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obrazki z ulicy : o "Fikcyjnej postaci" Edmunda Millera Elżbieta Rybicka s. 137-153
Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne Elżbieta Rybicka s. 141-161
"Libido sciendi" w Instytucie : kilka uwag w sprawie edukacji Elżbieta Rybicka s. 174-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pamięć i miasto : palimpsest vs. pole walki Elżbieta Rybicka s. 201-211
"Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku", Elżbieta Rybicka, Kraków 2000 : [recenzja] Mirosław Gołuński Elżbieta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Modernizowanie miasta : zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej", Elżbieta Rybicka, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 2003 : [recenzja] Wojciech Tomasik Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Elżbieta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 252-260
Wędrujące pojęcie, czyli geopoetyka w teorii i w praktyce Elżbieta Dutka Elżbieta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 281-287
Korzenie albo słodko-gorzkie przyprawy "nowego regionalizmu" Katarzyna Szkaradnik Małgorzata Mikołajczak (aut. dzieła rec.) Elżbieta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 283-291