Znaleziono 12 artykułów

Anna Grzegorczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmęczenie estetyki - powrót do źródłowości Anna Grzegorczyk s. 30-34
Socio-spatial diversity of Marseille at the turn of the 21st century Anna Grzegorczyk s. 45-55
Poza ontologią: Paul Ricoeur i kwestia sztuki Tsuyoshi Kurata Anna Grzegorczyk (tłum.) Alicja Żuchelkowska (tłum.) s. 51-63
Sztuka ikony w humanistyce obecności Anna Grzegorczyk s. 58-73
Światłość i ciemność - kategorie współczesnej humanistyki Anna Grzegorczyk s. 89-98
Antynomie i kompromisy Anna Grzegorczyk Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 171-177
"Róża wiatrów" albo niekartezjańskie współrzędne dzisiejszej humanistyki Anna Grzegorczyk s. 182-201
Odczytywanie Alberta Camusa Maciej Kowalski Anna Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 192-196
Portret Edyty Stein Barbara Tyboń Anna Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 212-214
Paradygmat nowej humanistyki Hanna Puszko Anna Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Nomotematyczne modele rozwoju kultury", Anna Grzegorczyk, Poznań 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 258
Porównawcza nauka o micie Algirdas Julien Greimas Anna Grzegorczyk (tłum.) Ewa Umińska-Plisenko (tłum.) s. 297-310