Znaleziono 9 artykułów

Andrzej Kublik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu", Ryszard Nycz, Wrocław 1984 : [recenzja] Andrzej Kublik Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Tomasz Stróżyński (tłum.) s. 111-119
"Intertekstualność a proces historycznoliteracki", Stanisław Balbus, Kraków 1990 : [recenzja] Andrzej Kublik Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 260-265
"Mity przebrane", Michał Głowiński, Kraków 1990 : [recenzja] Andrzej Kublik Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Koń ma duszę w sobie", Wybór i oprac. Ł.Ginkowa, Kraków 1988 : [recenzja] Andrzej Kublik s. 294
"Sriedniewiekowyj roman : proischożdienije i kłassiczeskije formy", Eleazar M. Mieletinskij, Moskwa 1983; "Wwiedienije w istoriczeskuju poetiku eposa i romana", Eleazar M. Mieletinskij, Moskwa 1986 : [recenzja] Andrzej Kublik Eleazar M. Mieletinskij (aut. dzieła rec.) s. 307-316
">>Operetka<< jako tryptyk sceniczny (stosunek między struktura a tematem w ostatnim dramacie Witolda Gombrowicza)", Ij. van der Jan Meer, "Ruch Literacki" nr 4-5 (1988) : [recenzja] Andrzej Kublik Ij. van der Jan Meer (aut. dzieła rec.) s. 318
"Odczytywanie dramatu", Irena Sławińska, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Kublik Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 352
"Aspekt przyczynowy i immanentny w rozwoju literatury", Walerij Tiupa, Tłum. B.Żyłko, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1988) : [recenzja] Andrzej Kublik Walerij Tiupa (aut. dzieła rec.) s. 372
"Dyskurs w narracji fikcjonalnej", Andrzej Zalewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Andrzej Kublik Andrzej Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 388