Znaleziono 3 artykuły

Walerij Tiupa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy estetyki adresowania Walerij Tiupa s. 47-53
Aspekt rzyczynowy i immanentny w rozwoju literatury Walerij Tiupa Bogusław Żyłko (tłum.) s. 219-246
"Aspekt przyczynowy i immanentny w rozwoju literatury", Walerij Tiupa, Tłum. B.Żyłko, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1988) : [recenzja] Andrzej Kublik Walerij Tiupa (aut. dzieła rec.) s. 372