Znaleziono 27 artykułów

Bogusław Żyłko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Semiotyka rosyjska: szkoła po szkole Bogusław Żyłko s. 65-71
Odpowiedź literatury rosyjskiej na pierwszy rozbiór Polski Władimir Toporow Bogusław Żyłko (tłum.) s. 87-99
    Zacytuj
  • Udostępnij
Historia sub specie semioticae Borys Uspieński Bogusław Żyłko (tłum.) s. 120-132
Od poetyki strukturalnej do semiotyki zachowań Bogusław Żyłko s. 125-130
O poetyce inaczej Bogusław Żyłko s. 128-135
O strukturze języka opisu zachowań I. A. Czernow S. T. Zolan Bogusław Żyłko (tłum.) s. 130-141
"Bachtin jako krytyk Freuda. (O semiotycznej reinterpretacji psychoanalizy)", Bogusław Żyłko, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Bogusław Żyłko (aut. dzieła rec.) s. 143
Tynianow po polsku Bogusław Żyłko Jurij Tynianow (aut. dzieła rec.) s. 152-156
Jurmich (1922-1993) Bogusław Żyłko s. 162-168
Nie wysłany list do Jurija Tynianowa : zamiast komentarza Sergiusz Eisenstein Bogusław Żyłko (tłum.) s. 165-172
"Freud a Bachtin" czy "Freud i Bachtin" Bogusław Żyłko s. 170-175
Zagadnienia stylistyki na lekcjach języka rosyjskiego w szkole średniej Michaił Bachtin Bogusław Żyłko (tłum.) s. 175-186
Tezy do prehistorii "portretu" jako szczególnej klasy tekstów Władimir Toporow Bogusław Żyłko (tłum.) s. 177-184
    Zacytuj
  • Udostępnij
Bachtin i "creative writing" Bogusław Żyłko s. 187-189
Wprowadzenie [Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze : I] Bogusław Żyłko s. 219-221
Aspekt rzyczynowy i immanentny w rozwoju literatury Walerij Tiupa Bogusław Żyłko (tłum.) s. 219-246
Szkoła tartuska lat sześćdziesiątych jako zjawisko semiotyczne Boris Gasparow Bogusław Żyłko (tłum.) s. 222-234
Tekst i struktura audytorium Jurij Łotman Bogusław Żyłko (tłum.) s. 235-241
Literatura i mitologia Zara Minc Jurij Łotman Bogusław Żyłko (tłum.) s. 242-260
Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej : wprowadzenie do tematu Władimir Toporow Bogusław Żyłko (tłum.) s. 247-273
Bachtin jako krytyk Freuda : (o semiotycznej reinterpretacji psychoanalizy) Bogusław Żyłko s. 252-266
Testament naukowy Jurija Łotmana Bogusław Żyłko s. 259-273
Proza Turgieniewa i przestrzeń fabularna powieści rosyjskiej XIX wieku Jurij Łotman Bogusław Żyłko (tłum.) s. 274-290
Władimir Toporow (1928-2005) Bogusław Żyłko s. 342-345
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury", Jurij Łotman, tł. i przedm. Bogusław Żyłko, Gdańsk 2008 : [recenzja] Irina Lappo Jurij Łotman (aut. dzieła rec.) Bogusław Żyłko (aut. dzieła rec.) s. 370
Stulecie rosyjskiego formalizmu Bogusław Żyłko s. 412-421
"Zrozumieć Rosję"? : o rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Marian Broda, Łódź 2011 : [recenzja] Bogusław Żyłko Marian Broda (aut. dzieła rec.) s. 607-610