Znaleziono 1 artykuł

Wanda Konarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia historii polski 1815-1914", tom wstępny, opracowała Halina Bachulska, przy współudziale Wandy Konarskiej, Barbary Konarskiej i Ireny Łapinowej, Warszawa 1954, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, z teki wydawniczej b. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, redaktor naukowy Stefan Kieniewicz, s. X, 235, 1 nlb., 1 k. erraty : [recenzja] Jerzy Starnawski Halina Bachulska (aut. dzieła rec.) Wanda Konarska (aut. dzieła rec.) Barbara Konarska (aut. dzieła rec.) Irena Łapinowa (aut. dzieła rec.) s. 287-293