Znaleziono 3 artykuły

Jadwiga Weber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przegląd podstawowych badań nad czytelnictwem dla dzieci i młodzieży", Jadwiga Weber, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Małgorzata Szejna Jadwiga Weber (aut. dzieła rec.) s. 212
"Oddziaływanie wychowawcze literatury pięknej w opinii uczniów i nauczycieli", Jadwiga Weber, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jadwiga Weber (aut. dzieła rec.) s. 258
Z problematyki badań nad czytelnictwem młodzieży szkolnej Jadwiga Weber s. 325-331