Znaleziono 14 artykułów

Halina Wiśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leksykalne pole semantyczne – metodą opisu XVII-wiecznej rzeczywistości Halina Wiśniewska s. 37-49
Zapożyczenia kresowe w "Ogniem i mieczem" na tle ich występowania w utworach z epoki Halina Wiśniewska s. 88-105
Samoocena kompetencji językowych studentów uczących się angielskiego języka biznesu : badanie ankietowe Elżbieta Jendrych Beata Pułaska-Turyna Halina Wiśniewska s. 93-112
Właściwości gramatyczne polskich rękopisów Sebastiana Fabiana Klonowicza Halina Wiśniewska s. 113-134
Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Business English Elżbieta Jendrych Halina Wiśniewska s. 127-140
"O motywach miłości i przyrody w utworach Szymona Szymonowica", Halina Wiśniewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Halina Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 158
Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego Halina Wiśniewska s. 161-176
Kultura języka Katarzyny Zamoyskiej w świetle jej listów do męża Halina Wiśniewska s. 167-182
Porównanie pisowni w listach i pierwodrukach utworów Szymona Szymonowicza Halina Wiśniewska s. 177-193
Kalendarium życia i twórczości Sebastiana Fabiana Klonowicza Halina Wiśniewska s. 241-272
Warianty elementów gramatycznych w utworach S. F. Klonowica Halina Wiśniewska s. 241-258
"Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza", Halina Wiśniewska, Lublin 1985 : [recenzja] Adam Karpiński Halina Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 321-329
"Dedykacja Sebastiana Fabiana Klonowica", Halina Wiśniewska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1, Lublin 1983 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Halina Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 360
"Polonika w dwóch wydaniach łacińskiej gramatyki Jana Ursinusa >>Methodicae grammaticae libri quatuor<< (Lwów 1592, Zamość 1640)", Halina Wiśniewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Joanna Krauze-Karpińska Halina Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 434