Znaleziono 4 artykuły

Elżbieta Jendrych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metaphoric expressions in business communication Elżbieta Jendrych s. 39-53
Samoocena kompetencji językowych studentów uczących się angielskiego języka biznesu : badanie ankietowe Elżbieta Jendrych Beata Pułaska-Turyna Halina Wiśniewska s. 93-112
Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Business English Elżbieta Jendrych Halina Wiśniewska s. 127-140
"Business English", Elżbieta Jendrych, Warszawa 2015 : [recenzja] Marcin Łączek Elżbieta Jendrych (aut. dzieła rec.) s. 207-209