Znaleziono 7 artykułów

Marcin Łączek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efektywność kreatywnych metod w rozwijaniu kompetencji językowych studentów w zakresie języka angielskiego Marcin Łączek s. 57-67
Glottodydaktyka dwujęzyczna - przegląd polskiej i angielskiej terminologii Marcin Łączek s. 77-89
"Pronunciation in EFL Instruction. A Research-Based Approach", Jolanta Szpyra-Kozłowska, Bristol [etc.] 2015 : [recenzja] Marcin Łączek Jolanta Szpyra-Kozłowska (aut. dzieła rec.) s. 119-122
Sprawozdanie z konferencji naukowej Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej „Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy", Lublin, 13-14 listopada 2015 r. Marcin Łączek s. 133-135
Funkcja facylitacyjna angielskiej polityki oświatowej w zakresie kształcenia mniejszości etnicznych : (przypadek inspektoratu oświaty w Milton Keynes) Marcin Łączek s. 167-179
"Business English", Elżbieta Jendrych, Warszawa 2015 : [recenzja] Marcin Łączek Elżbieta Jendrych (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Sprawozdanie z konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego "Lingwistyka Stosowana. 35 lat PTLS", Warszawa, 15-16 kwietnia 2016 r. Marcin Łączek s. 210-213