Znaleziono 1 artykuł

Beata Pułaska-Turyna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samoocena kompetencji językowych studentów uczących się angielskiego języka biznesu : badanie ankietowe Elżbieta Jendrych Beata Pułaska-Turyna Halina Wiśniewska s. 93-112