Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Mróz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stereotype threat and stereotype lift : the case of 10 year old girls and boys Anna Kwiatkowska Małgorzata Mróz s. 21-32
"Literackie portrety w okolicznościowych wierszach Franciszka Zabłockiego", Małgorzata Mróz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15 Rzeszów 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Małgorzata Mróz (aut. dzieła rec.) s. 239