Znaleziono 12 artykułów

Janina Rosnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Galicyjski manifest pozytywizmu Janina Rosnowska s. 5-15
Głos w sporze o Jana Dobrzańskiego Janina Rosnowska s. 19-29
Związki twórczości Dzierzkowskiego z literaturą i sztuką Zachodu Janina Rosnowska s. 27-65
"Pamiętnik dla płci pięknej" jako trybuna aluzji politycznych Janina Rosnowska s. 41-65
Twórcy "Dziennika Mód Paryskich" Janina Rosnowska s. 61-91
Magnuszewskiego komedyjka o starokawalerstwie Janina Rosnowska s. 155-163
"Jan Dobrzański - redaktor >>Gazety Narodowej<< w 1848 r.", Janina Rosnowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 3 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Dzierzkowski", Janina Rosnowska, Kraków 1971 : [recenzja] Janina Rosnowska Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Goszczyński. Opowieść biograficzna", Janina Rosnowska, Warszawa 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 196
Jan Dobrzański-redaktor "Gazety Narodowej" w 1848 r. Janina Rosnowska s. 319-338
"Dwie metryki Dominika Magnuszewskiego", Janina Rosnowska, "Ruch Literacki" nr 3 (1988) : [recenzja] Monika Kostaszuk-Romanowska Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 342
"Wybór poezji", Wincenty Pol, Wrocław 1963; "Dzieje poety. O Wincentym Polu", Janina Rosnowska, Warszawa 1963 : [recenzja] Wincenty Pol (aut. dzieła rec.) Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 596-597