Znaleziono 6 artykułów

Paweł Ustrzykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lalki w systemie kultury Jurij Łotman Paweł Ustrzykowski (tłum.) s. 46-53
Historyczne modele tropów i figur Mark Polakow Paweł Ustrzykowski (tłum.) s. 63-79
W zdrowym ciele - zdrowy Duch Czasu? Paweł Ustrzykowski s. 105-115
Leksykalno-semantyczne modelowanie czasu realnego w poezji W. M. Pietrow Paweł Ustrzykowski (tłum.) s. 142-151
O zwięzłości Paweł Ustrzykowski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 202-211
"W zdrowym ciele - zdrowy Duch Czasu?", Paweł Ustrzykowski, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Paweł Ustrzykowski (aut. dzieła rec.) s. 231