Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Zgorzelski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O funkcjonalnym pojmowaniu tropów : propozycje Andrzej Zgorzelski s. 54-70
Elementy realizmu i fantastyki w Niewidzialnym człowieku H. G. Wellsa Andrzej Zgorzelski s. 85-100
O ucieczce Lema - z żalem Andrzej Zgorzelski s. 93-100
"Elementy realizmu i fantastyki w "Niewidzialnym człowieku" H.G. Wellsa", Andrzej Zgorzelski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) ; [recenzja] Ewa Szary Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 132
"O funkcjonalnym pojmowaniu tropów. Propozycje", Andrzej Zgorzelski, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 174
Dominanta krytyki czy krytyka dominanty? Andrzej Zgorzelski s. 196-198
Semiotyzacja układów czasowych w prozie narracyjnej Andrzej Zgorzelski s. 200-210
Struktura narracji jako generator sensu : tekst w tekście u Borgesa Jurij Lewin Andrzej Zgorzelski (tłum.) s. 204-221
"O ucieczce Lema- z żalem", Andrzej Zgorzelski, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Fantastyka Utopia. Science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków", Andrzej Zgorzelski, Warszawa 1980 : [recenzja] Stefania Szczurkowska Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 338
"O nowelach Conrada. Interpretacje", Andrzej Zgorzelski, Gdańsk 1984 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 368