Znaleziono 7 artykułów

Jadwiga Zacharska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wczesna liryka Tetmajera Jadwiga Zacharska s. 57-70
Jan Zygmunt Jakubowski Jadwiga Zacharska s. 94-96
"Chłopska epopeja Kazimierza Tetmajera", Jadwiga Zacharska, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Młoda Polska w badaniach J.Z. Jakubowskiego", Jadwiga Zacharska, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 199
Powstańcze epizody w prozie fabularnej Tadeusza Micińskiego Jadwiga Zacharska s. 205-216
"Filister w prozie fabularnej Młodej Polski", Jadwiga Zacharska, Warszawa 1996 : [recenzja] Ryszard Nycz Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Skamander", Jadwiga Zacharska, Warszawa 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 222