Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Szymura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kłopoty z pojęciem korespondencji Jerzy Szymura s. 27-58
"Pierwotność i racjonalizm czyli rzecz o poezji Urszuli Kozioł", Jerzy Szymura, "Ruch Literacki" z.5 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Szymura (aut. dzieła rec.) s. 189
"Język, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J.L.Austina", Jerzy Szymura, Kraków 1982 : [recenzja] Piotr Stasiński Jerzy Szymura (aut. dzieła rec.) s. 351