Znaleziono 7 artykułów

Stanisław Kaszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z problematyki polskiej tragedii narodowej", Stanisław Kaszyński [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 132
Reymont - człowiek teatru Stanisław Kaszyński s. 180-201
"Z problematyki konstrukcji przestrzeni w dramatach Słowackiego", Stanisław Kaszyński, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Jana Lechonia świat teatru", Stanisław Kaszyński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 186
"Jana Lechonia uwagi o literaturze polskiej", Stanisław Kaszyński, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 189
Stanisława Szukalskiego legenda o Kraku Stanisław Kaszyński s. 197-211
Jana Lechonia uwagi o literaturze polskiej Stanisław Kaszyński s. 265-274