Znaleziono 4 artykuły

Zofia Nałkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzienniki. II. 1909-1917", Zofia Nałkowska,Opracowanie, wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1976 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 192
"Dzienniki. I. 1899-1905", Zofia Nałkowska, Warszawa 1975 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Granica", Zofia Nałkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 254
"Dzienniki. III. 1918-1929", Zofia Nałkowska, Opracowanie, wstęp i komentarz H.Kirchner, Warszawa 1980 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 285