Znaleziono 1 artykuł

Hans-Peter Hoelscher-Obermaier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Andrzej Kuśniewicz' synkretische Romanpoetik", Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, München 1988 : [recenzja] Anna Nasiłowska Hans-Peter Hoelscher-Obermaier (aut. dzieła rec.) s. 349-351