Znaleziono 2 artykuły

Jürgen Landwehr

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poststrukturalistyczne wyzwanie : próba "dekonstrukcji" Jürgen Landwehr Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 18-38
Fikcyjność i fikcjonalność Jürgen Landwehr Anna Nasiłowska (tłum.) s. 279-326