Znaleziono 34 artykuły

Małgorzata Łukasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poststrukturalistyczne wyzwanie : próba "dekonstrukcji" Jürgen Landwehr Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 18-38
Maria Komornicka : zagrożone autorstwo a kategria "gender" German Ritz Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 33-51
Tomasz Mann i cudze słowa Małgorzata Łukasiewicz s. 60-81
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ogólna semantyka metafory Harald Weinrich Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 61-75
Między «gender» a narodem - kobiety w polskim romantyzmie albo język płci German Ritz Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 66-80
Kilka myśli o lingwistyczno-strukuturalnym ujęciu literatury Walter A. Koch Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 108-117
Dyskurs płci w ujęciu porównawczym German Ritz Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 117-123
Tylko Bóg mógłby nas uratować Rudolf Augstein Martin Heidegger Georg Wolff Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 142-161
Retrospektywa z utrudnionymi rokowaniami na przyszłość albo pragmatyczna obrona przed nostalgią German Ritz Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 144-148
Seks, gender i tekst albo granice autonomii literackiej German Ritz Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 165-174
Koncepcje intertekstualności Manfred Pfister Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 183-208
Klucz do zachodnioeuropejskiego romantyzmu? Henry H. H. Remak Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 191-202
Historia komplementarna : zarys zwróconej ku czytelnikowi teorii powieści Franz K. Stanzel Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 205-222
Płaszczyzny pojęcia intertekstualności Renate Lachmann Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 209-215
"Nić w labiryncie pożądania : gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu", German Ritz, przeł. Bronisław Drąg, Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 2002 : [recenzja] Wojciech Śmieja Bronisław Drąg (aut. dzieła rec.) Andrzej Kopacki (aut. dzieła rec.) German Ritz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 212-216
Uwagi o strukturze głębokiej tekstów narracyjnych : prolegomena do generatywnej "gramatyki" narracji Wilhelm Füger Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 223-247
Problemy historii oddziaływania Karl Robert Mandelkow Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 245-258
Próba analizy tekstu narracyjnego z perspektywy teorii komunikacji : (na przykładzie ustnych i pisemnych wypowiedzi narracyjnych) Elisabeth Gülich Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 249-285
Dzieje sztuki i historia Hans Robert Jauss Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 257-290
Historia literatury jako historia funkcji literatury : (na przykładzie nowożytnej utopii) Wilhelm Vosskamp Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 257-275
Apelatywna struktura tekstów : nieokreśloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej Wolfgang Iser Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 259-280
O pożytkach i szkodliwości historii dla życia : fragmenty Fryderyk Nietzsche Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 265-270
Teoria gatunków : (wybrane fragmenty) Klaus W. Hempfer Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 271-305
O dynamice gatunków literackich Gerhard R. Kaiser Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 283-306
Romantyzm a świadomość nowoczesna Wilhelm Emrich Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 287-305
Struktury narracyjne w historiografii Harald Weinrich Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 291-295
Maksymy, sentencje, fragmenty, aforyzmy Franz H. Mautner Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 297-307
O statusie opozycji narracyjnych Karlheinz Stierle Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 297-299
Poezja i interpretacja Hans-Georg Gadamer Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 301-307
Uniwersalność problemu hermeneutycznego Hans-Georg Gadamer Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 309-319
Problemy typologii i klasyfikacji tekstów użytkowych Horst Belke Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 323-346
Fikcyjność jako kategoria pragmatyczna Wiklef Hoops Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 327-362
Historia jako exemplum - exemplum jako historia : o pragmatyce i poetyce tekstów narracyjnych Karlheinz Stierle Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 333-363
Teoria realizmu : próba syntezy Stephan Kohl Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 383-419