Znaleziono 2 artykuły

Wilhelm Vosskamp

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia literatury jako historia funkcji literatury : (na przykładzie nowożytnej utopii) Wilhelm Vosskamp Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 257-275
"Utopieforschung : Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie", Band 1-3, Herausgegeben von Wilhelm Vosskamp, Stuttgart 1982 : [recenzja] Marcin Cieński Wilhelm Vosskamp (aut. dzieła rec.) s. 404-414