Znaleziono 6 artykułów

Harald Weinrich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólna semantyka metafory Harald Weinrich Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 61-75
"O historii literatury z perspektywy czytelnika", Harald Weinrich, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Harald Weinrich (aut. dzieła rec.) s. 155
O historię literatury z perspektywy czytelnika Harald Weinrich Ryszard Handke (tłum.) s. 157-168
Semantyka śmiałej metafory Harald Weinrich Ryszard Handke (tłum.) s. 243-264
Struktury narracyjne w historiografii Harald Weinrich Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 291-295
Struktury narracyjne mitu Harald Weinrich Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 311-324