Znaleziono 21 artykułów

Maria Dramińska-Joczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Michelet, Mickiewicz i mesjanizm romantyczny Paul Viallaneix Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 101-110
Penetracje przestrzeni opisu : od Balzaka do Prousta Raymonde Debray-Genette Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 156-171
"Wpływ Ideologów na młodego Stendbala", Maria Dramińska-Joczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Dramińska-Joczowa (aut. dzieła rec.) s. 161
Prasa francuska o prelekcjach Mickiewicza w Collège de France Elizabeth Brisson Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 179-198
Od etnografii do fikcji literackiej Henri Mitterand Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 188-197
Alegoria i dzieje poezji : hipoteza robocza Gayatri Spivak Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 191-206
"Świat kultury w „Pawle i Wirginii”" : tekst a intertekst Georges Benrekassa Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 201-226
O ironii jako o kategorii literackiej Beda Allemann Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 227-242
Piranesi i mit spiralnych schodów Luzius Keller Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 257-272
Przekaz a literatura Antonio José Saraiva Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 265-278
Spór o metaforę Jean Rousset Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 265-278
O lingwistyce przekładu Mario Wandruszka Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 269-290
"Koty" Baudelaire'a Lucien Goldmann Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 277-280
Chaos i kosmos u Gombrowicza Cesare Segre Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 277-283
"Koty" : próba analizy formalnej Willy Delsipech Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 281-291
Ironia jako trop Catherine Kerbrat-Orecchioni Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 289-314
Stylistyka Eric Buyssens Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 299-303
Postscriptum do książki "Questions de poétique" Roman Jakobson Maria Dramińska-Joczowa (aut. dzieła rec.) s. 305-324
Struktury narracyjne mitu Harald Weinrich Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 311-324
Genus universum : gatunek literacki renesansu Michael Beaujour Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 333-348
Światopogląd i konionktury umysłowe w epoce renesansu we Francji Robert Mandrou Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 345-358