Znaleziono 2 artykuły

Wilhelm Füger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Uwagi o strukturze głębokiej tekstów narracyjnych. Prolegomena do generatywnej >>gramatyki<< narracji", Wilhelm Fuger, Tłum. M.Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Wilhelm Fuger (aut. dzieła rec.) s. 189
Uwagi o strukturze głębokiej tekstów narracyjnych : prolegomena do generatywnej "gramatyki" narracji Wilhelm Füger Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 223-247