Znaleziono 10 artykułów

Adam Lewak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z listów nieznanych Adama Mickiewicza Adam Lewak s. 122-127
Losy rękopisów Mickiewiczowskich byłego Muzeum Narodowego w Raperswilu Adam Lewak s. 187-191
W kręgu mickiewiczowskim 1848 r. : z powodu prac E. Detti i L. Wellisza Adam Lewak s. 221-236, 371-372
Prace i wspomnienia styczniowe Aleksandra Kraushara Adam Lewak s. 268-274
Ideologia polskiego romantyzmu politycznego a Mazzini Adam Lewak s. 311-321
"Katalog rękopisów Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu", oprac. Adam Lewak, przedm. poprzedził Fr. Pułaski, Kraków 1931 : [recenzja] Stanisław Pigoń Adam Lewak (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 342-347
Idee przewodnie polskiej polityki zagranicznej Adam Lewak s. 455-466
"Legion Mickiewicza. 1848-1849", Stefan Kieniewicz, Warszawa 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 191, 5 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Adam Lewak Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 542-544
"Dzieła", Adam Mickiewicz, Wydanie Narodowe, teksty wydania opracowano staraniem Komitetu Redakcyjnego pod przewodnictwem Leona Płoszewskiego, t. 6: "Pisma prozą", część II: "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego; pisma polityczne z lat 1832-1835", pisma francuskie przełożył Artur Górski, tom opracował Leon Płoszewski, Warszawa 1950, «Czytelnik», s. 259, 1 nlb.; t. 15: "Listy", część II: od roku 1832 do roku 1844, tom opracował Stanisław Pigoń, Warszawa 1954, «Czytelnik», s. 623, 1 nlb. : [recenzja] Adam Lewak Artur Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Leon Płoszewski (aut. dzieła rec.) s. 582-590
Mickiewicziana I Leon Płoszewski Adam Lewak (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 644-648