Znaleziono 24 artykuły

Maria Grabowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patron naszego Towarzystwa Maria Grabowska s. 3-7
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Maria Grabowska s. 36-41
"Primula veris" romantyzmu polskiego : w 150 rocznicę pierwszego wydania A. Mickiewicza "Poezji", T. 1 Maria Grabowska s. 67-85
"Pamiętniki zbiorowej pamięci", Maria Grabowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 75
Zapomniana recenzja Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego Maria Grabowska s. 101-108
Pamiętniki zbiorowej pamięci Maria Grabowska s. 111-122
Edwarda Dembowskiego "Oda do młodości" Maria Grabowska s. 113-119
Romantyczny gest hrabiego Henryka : gawęda edytorsko-historyczna Maria Grabowska s. 129-144
"Julian Klaczko o Edwardzie Dembowskim", Maria Grabowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 135
Sprawozdanie z obrad Statutowego Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa w Słupsku Maria Grabowska s. 139-141
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w okresie od sierpnia 1974 do lipca 1975 r Maria Grabowska Antoni Śledziewski s. 149-160
"Zapomniana recenzja >>Nie-Boskiej Komedii<< Zygmunta Krasińskiego", Maria Grabowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 159
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres od 17 października 1974 do 16 września 1976 r Maria Grabowska s. 177-192
"Romantyczny gest hrabiego Henryka. Gawęda edytorsko-historyczna", Maria Grabowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Rozmaitości romantyczne", Maria Grabowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 183
Spotkanie Pankracego z hrabią Henrykiem : plotki i domniemiania historyczne Maria Grabowska s. 213-231
"Spotkanie Pankracego z hrabią Henrykiem. Plotki i domniemania historyczne", Maria Grabowska, "Pamiętnik Literacki" z.4. (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Nieznane zakończenie >>Marii<< Malczewskiego czyli o zapomnianych polonikach niemieckich XIX wieku", Maria Grabowska, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 221
Julian Klaczko o Edwardzie Dembowskim : (z notatek na marginesach t. 7 "Nowego Korbuta") Maria Grabowska s. 239-245
W sprawie recenzji "Pism" Dembowskiego Maria Grabowska s. 349-352
Heine a Wielka Emigracja Maria Grabowska s. 361-389
Kamieński czy Dembowski? Maria Grabowska s. 364-366
Mickiewicziana w czasopismach polskich 1944-1947 : (zestawienie bibliograficzne) Maria Grabowska s. 533-550
"Zygmunt Krasiński - debiut i dojrzałość", Maria Janion, Warszawa 1962, Wiedza Powszechna, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 274, 2 nlb. + 20 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Maria Grabowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 571-579