Znaleziono 21 artykułów

Iwona Maciejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Erotyka jako temat wyznań w barokowym liście miłosnym : próby przełamywania tabu Iwona Maciejewska s. 23-36
Matrony i kawalerowie służący Ojczyźnie : portrety członków Radziwiłłowskiej familii z przemilczeniem w tle Iwona Maciejewska s. 28-40
Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości : o poezji rokoszu Zebrzydowskiego Iwona Maciejewska s. 35-47
"Te rzeczy…" : przejawy autocenzury w prezentowaniu treści erotycznych : na przykładzie prozy czasów saskich Iwona Maciejewska s. 61-72
Śladami twórców kultury literackiej Prus Królewskich XVI i XVII wieku rodem ze Śląska Iwona Maciejewska s. 79-86
"Studia Warmińskie 1985-1986" T. 22-23, 1992 : [recenzja] Iwona Maciejewska s. 81-84
Szyfr w świecie miłosnego wyznania : uwarunkowania i funkcje (w dawnym liście i diariuszu) Iwona Maciejewska s. 83-96
Kilka uwag o języku i stylu Elżbiety Drużbackiej : na podstawie romansu "Przykładne z wiernej i statecznej miłości małżeństwo" Iwona Maciejewska s. 103-112
Wyrazić niewyrażalne - język miłości w "Rozmowach listownych" Wojciecha Stanisława Chrościńskiego Iwona Maciejewska s. 135-146
Udział Pomorza Gdańskiego i Ziemi Chełmińskiej w procesie urodzin ludzi literatury polskiego kręgu kulturowego Iwona Maciejewska s. 138-158
Dylematy badacza dawnej epistolografii Iwona Maciejewska s. 139-147
Wenera w krzywym zwierciadle : o powinowactwach satyry, ironii i erotyki w literaturze wieków dawnych Iwona Maciejewska s. 153-164
Kobiety czasów saskich z piórem w ręku Iwona Maciejewska s. 157-170
Miejsce "Przydatku do uwag" Aleksandra Pawła Zatorskiego w procesie kształtowania się języka polskiej prozy powieściowej Iwona Maciejewska s. 159-170
O zróżnicowanych funkcjach postscriptum - na przykładzie listów Magdaleny z Czapskich Radziwiłłowej Iwona Maciejewska s. 163-175
"Od liryki do retoryki : w kręgu słowa, literatury i kultury : prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim", pod red. Ireny Kadulskiej i Radosława Grześkowiaka, Gdańsk 2004 : [recenzja] Iwona Maciejewska Radosław Grześkowiak (aut. dzieła rec.) Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 183-193
Warmia na mapie urodzin ludzi literatury polskiego kręgu kulturowego do 1795 roku Iwona Maciejewska s. 201-214
Jak wyjść z getta? : o poszukiwaniu nowych dróg w badaniu literatury staropolskiej Iwona Maciejewska s. 239-250
Głos w sprawie edycji polskich romansów czasów saskich Iwona Maciejewska s. 277-287
"Franciszka Urszula Radziwiłłowa - w poszukiwaniu własnego głosu : propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie", Barbara Judkowiak, Poznań 2013 : [recenzja] Iwona Maciejewska Barbara Judkowiak (aut. dzieła rec.) s. 366-368
Sprawozdanie z konferencji "Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich" Iwona Maciejewska s. 697-700