Znaleziono 6 artykułów

Radosław Grześkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recenzenckie zachwyty i niedyskrecje : Seweryn Bączalski w roli krytyka "Światowej Rozkoszy" Hieronima Morsztyna Radosław Grześkowiak s. 23-51
Poeta z logogryfu : o "Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady" Adama Korczyńskiego Radosław Grześkowiak s. 51-67
Z tekstologicznej problematyki "Roksolanek" : przyczynek krytyczny Radosław Grześkowiak s. 147-164
"Od liryki do retoryki : w kręgu słowa, literatury i kultury : prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim", pod red. Ireny Kadulskiej i Radosława Grześkowiaka, Gdańsk 2004 : [recenzja] Iwona Maciejewska Radosław Grześkowiak (aut. dzieła rec.) Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 183-193
"Zwyczajem kawalerów ziemskich postępuje z nią oblubieniec" : pierwotna dedykacja "Pobożnych pragnień" Aleksandra Teodora Lackiego jako autorski projekt lektury emblematów Hermana Hugona Radosław Grześkowiak s. 199-227
Anonimowe dzieło emblematyczne na kanwie cyklu rycin "Cor Iesu amanti sacrum" Antona Wierixa z drugiej połowy XVII stulecia Radosław Grześkowiak s. 217-230