Znaleziono 4 artykuły

Grażyna Bystydzieńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradycja i "rewolucja" w doktrynie poetyckiej T. S. Eliota Grażyna Bystydzieńska s. 75-84
"Tradycja i "rewolucja" w doktrynie poetyckiej T.S.Eliota, Grażyna Bystydzieńska,"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [ recenzja] Ewa Szary Grażyna Bystydzieńska (aut. dzieła rec.) s. 130
Angielski poemat heroikomiczny o cechach rokokowych Grażyna Bystydzieńska s. 179-194
"Twórczość Johna Miltona w Oświeceniu Polskim", Zofia Sinko, Warszawa 1992 : [recenzja] Grazyna Bystydzieńska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 188-190