Znaleziono 4 artykuły

Jan Rek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bolesław Włodzimierz Lewicki (28 VIII 1908 - 23 VII 1981) Jan Rek s. 143-148
"O narracji filmowej w kontekście współczesnych badań teoretycznofilmowych", Jan Rek, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Rek (aut. dzieła rec.) s. 149
"Ideologia jako wyznacznik przemian strukturalnych utworów polskiej literatury międzywojennej na terenie współczesnych adaptacji filmowych", Jan Rek, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jan Rek (aut. dzieła rec.) s. 209
Profesor Bolesław W. Lewicki - między filmem i literaturą Jan Rek s. 333-340