Znaleziono 4 artykuły

Alojzy St. Matyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacja o lusatikach w zbiorach płockich Alojzy St. Matyniak s. 42, 42-0
"O Reymoncie u Łużyczan", Alojzy St. Matyniak, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Ewa Szary Alojzy St. Matyniak (aut. dzieła rec.) s. 144
Tematyka łużycka w warszawskiej "Jutrzence" z lat 1842-1843 Alojzy St. Matyniak s. 195-208
U początków piśmiennictwa łużyckiego Alojzy St. Matyniak s. 197-211