Znaleziono 28 artykułów

Stanisław Siek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeby psychiczne jako czynnik warunkujący postawy młodych matek wobec ich dzieci Jan Bielecki Henryk Gasiul Stanisław Siek s. 7-21
Uprawianie treningów relaksacyjnych a nasilenie cech i reakcji charakterów oralnych, analnych i fallicznych Jan Bielecki Stanisław Siek s. 23-36
Obraz rodziców w oczach młodzieży a nasilenie lęku i poczucia winy Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 59-71
Zastosowanie metod projekcyjnych do psychologicznej analizy wytworu działalności twórczej pisarza Stanisław Siek s. 81-95
Wpływ pozytywnych emocji na niektóre procesy pamięci i uwagi Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 103-115
Typ zachowania „A" a struktura osobowości według koncepcji psychoanalitycznej Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 119-127
O niektórych problemach psychologii klinicznej w zastosowaniu do rehabilitacji kardiologicznej Stanisław Siek s. 121-148
Niektóre cechy i reakcje osobowości chorych ze świeżym zawałem serca podejmujących po chorobie pracę zawodową i wycofujących się z pracy zawodowej Stanisław Siek Lidia Sołtysik-Kamińska s. 125-136
Postawy wartościujące a obciążenie stresem Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 143-155
Postawy wartościujące rosyjskich i polskich dziewcząt w wieku 16-17 lat Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 147-151
"Osobowość Słowackiego na podstawie psychologicznej analizy jego utworów dramatycznych", Stanisław Siek, Warszawa 1970 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Siek (aut. dzieła rec.) s. 154
Obciążenie stresem i poziom lęku młodzieży niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu uczącej się w szkole średniej Emilia Malinowska Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 156-159
Poziom empatii i obciążenia stresem studentów AWF Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 161-171
Zapotrzebowanie na stymulację a poziom lęku Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 172-176
Postawa wobec choroby a obraz siebie i poziomu lęku u chorych ze świeżym zawałem serca Stanisław Siek Lidia Sołtysik-Kamińska s. 175-184
Postawy rodzicielskie i poziom lęku matek dzieci nieśmiałych Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 177-187
Empatia a poziom lęku i agresywności Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 185-193
The appliance of the knowledge of psychology of personality in the study of the functioning of a state Stanisław Siek s. 203-217
"Trudności wychowania i przestępczość nieletnich : (analiza psychologiczna)", Halina Spionek, Wrocław 1956 : [recenzja] Stanisław Siek Halina Spionek (aut. dzieła rec.) s. 210-212
Postawy religijne młodzieży i ich związki z syndromami zachowań badanych testem MMPI Józef Bazylak Jan Bielecki Stanisław Siek s. 212-218
"Kształtowanie prawidłowego myślenia na zajęciach przyrodniczych w przedszkolu", Franciszka Kwiatek, Wrocław 1956 : [recenzja] Stanisław Siek Franciszka Kwiatek (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Wpływ rodziców na zaburzenia emocjonalności uczniów", Stanisław Gerstmann, Toruń 1956 : [recenzja] Stanisław Siek Stanisław Gerstmann (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Psychoanalytics Theories of Personality", G.S. Blum, New York 1964 : [recenzja] Stanisław Siek G.S. Blum (aut. dzieła rec.) s. 221-227
"Psychological Differentiation", H.A. Witkin, London 1962 : [recenzja] Stanisław Siek H.A. Witkin (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Osobowość Słowackiego na podstawie psychologicznej analizy jego utworów dramatycznych", Stanisław Siek, Warszawa 1970, Akademia Teologii Katolickiej, ss. 136 (Rotaprint) : [recenzja] Ireneusz Opacki Stanisław Siek (aut. dzieła rec.) s. 294-298
Obciążenie stresem i poziom lęku u nauczycieli zagrożonych bezrobociem Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 296-301
Osobowość Słowackiego na podstawie psychologicznej analizy jego utworów dramatycznych Stanisław Siek s. 309-328
"Psychologie der Personlichkeit : die Lehre von der individuellen und typischen Eigenart des Menschen", Heinz Remplein, München 1956 : [recenzja] Stanisław Siek Heinz Remplein (aut. dzieła rec.) s. 708-711