Znaleziono 1 artykuł

František Miko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pojęcie socjologiczne w metajęzyku analizy dzieła literackiego.", František Miko [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary František Miko (aut. dzieła rec.) s. 128