Znaleziono 2 artykuły

Jan Pilar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tuwim, Gałczyński i Czechosłowacja", Jan Pilar, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Pilar (aut. dzieła rec.) s. 245
"Eseje o poezji polskiej", Jan Pilar, Wybór i przedmowa W. Nawrocki, Tłum. A.Czcibor-Piotrowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jan Pilar (aut. dzieła rec.) s. 282