Znaleziono 12 artykułów

Józef Duk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O wczesnej prozie Wiesława Jażdżyńskiego : (od "Okolicy starszego kolegi" do "Ostatniej godziny") Józef Duk s. 11-27
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
Miejsce człowieka w dziejach świata (według filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego) Józef Duk s. 37-43
Julian Przyboś we Francji w latach 1937-1939 Józef Duk s. 41-69
Adam Mickiewicz: "Widzenie" Józef Duk s. 77-83
"Ziemia obiecana" Adama Mickiewicza Józef Duk s. 145-160
">>Ziemia Obiecana<< Adama Mickiewicza", Józef Duk, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Duk (aut. dzieła rec.) s. 189
Korespondencja literacka Juliana Przybosia. Cz. II : drobne zespoły opublikowane Józef Duk s. 253-280
Czego jeszcze nie wiemy o biografii Juliana Przybosia? Józef Duk s. 253-258
Korespondencja literacka Juliana Przybosia. Cz. I : duże zespoły opublikowane Józef Duk s. 299-324
"Wiersze dziecięce" Juliana Przybosia : kontekst - geneza - recepcja Józef Duk s. 437-450
Temat "dziecięcy" w twórczości Juliana Przybosia Józef Duk s. 877-885