Znaleziono 2 artykuły

Remigiusz Forycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Profetyzm i mesjanizm w piśmiennictwie polskim i francuskim doby romantyzmu" Remigiusz Forycki s. 52-58
"Recepcja dramatów Wiktora Hugo w Polsce w pierwszej połowie XIX w.", Remigiusz Forycki, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Joanna Zawadzka Remigiusz Forycki (aut. dzieła rec.) s. 231