Znaleziono 9 artykułów

Kazimierz Chruściński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozytywiści wobec Kochanowskiego Kazimierz Chruściński s. 67-76
Pozytywiści i Krasicki : z badań nad recepcją pisarza Kazimierz Chrusciński s. 77-83
Konstanty Gaszyński – współtwórca kultury w Prowansji : przyczynek do biografii poety Kazimierz Chruściński. Kazimierz Chruściński s. 113-118
Polonistyka w Prowansji Kazimierz Chruściński s. 134-143
"Związki literackie Marii Konopnickiej z północną Polską", Kazimierz Chruściński, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Kazimierz Chruściński (aut. dzieła rec.) s. 141
"Józef Dzierzkowski. Pisarz i działacz polityczny okresu międzypowstaniowego (1831-1863)", Kazimierz Chruściński, Gdańsk 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Kazimierz Chruściński (aut. dzieła rec.) s. 150
Reymont i Cazin – dzieje współpracy Kazimierz Chruściński s. 193-202
Świętochowski o Mickiewiczu Kazimierz Chruściński s. 245-249
Oddział Gdański (1947) Kazimierz Chruściński s. 323-325