Znaleziono 4 artykuły

Bogusław Sławomir Kunda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie do słowackiego strukturalizmu Bogusław Sławomir Kunda s. 170-173
"Aleksandra Berezy formuła badań prasoznawczych", Bogusław Sławomir Kunda, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Bogusław Sławomir Kunda (aut. dzieła rec.) s. 204
"Česká literatura a kulturní proudy evropské", Karel Krejčí, Praha 1975, Československý spisovatel, ss. 390, 2 nlb. : [recenzja] Bogusław Sławomir Kunda Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) s. 337-344
"Pierwsze lata życia >>przybłędów<,", Bogusław Sławomir Kunda, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1981) : [recenzja] Joanna Zawadzka Bogusław Sławomir Kunda (aut. dzieła rec.) s. 395